Abeceda: mocniny a odmocniny-vzorce

Dávám sem vzorce pro počítání s mocninami a odmocninami. Obecně platí: dávat pozor na základy, neupravovat součty (x2 + x3) sečíst nemůžu, zatímco (X2 +  X2= 2X2) sečíst jde.

Odmocniny je dobré převádět na mocniny a pak s nimi dále manipulovat, pokud to jde.

Nejdůležitější je pamatovat si:

                          (cokoli na nultou je jedna)                                  (odmocnina součtu není součet odmocnin)


Další vzorce:

 

Tohle se používá při částečném odmocňování

 

Jako příklad může posloužit    

 

                        

 

 

 

                 

Abeceda: zlomky

Základní operace se zlomky jsou doufám všeobecně známy, jen pro jistotu a pro případné oživení znalostí je tu uvádím.

Pokud se dva zlomky rovnají:

Rozšiřování zlomku:

Společný jmenovatel:

Násobení zlomků:

Složené zlomky (součin členů vnějších lomíme součinem členů vnitřních)

Usměrňování zlomku, aneb jak dostat odmocninu ze jmenovatele

Také to může být o něco složitější

Pozornému čtenáři neunikne, že v poslední závorce jsou prohozené členy. Je tomu tak protože 1-2=-1

Při těchto úpravách se využívá  vzorec

 

Trojčlenky neboli úměrnosti

Úměrnosti máme tři:

přímou - čím víc, tím víc
nepřímou - čím víc tím míň
složenou z přímé a nepřímé

Jednoduchá trojčlenka s přímou úměrností:

Tucet knoflíků stojí 1,80 korun. Kolik stojí pět knoflíků?

Napíšeme:  12 knoflíků...............1,80 Kč

                  5 knoflíků................x     Kč

Doporučení: Bývá zvykem psát to co známe do první řádky. Ve druhé řádce píšeme neznámou vpravo. U přímé (ale jen u přímé) úměrnosti je to jedno, platí pravidlo, že to co je křížem proti x jde do jmenovatele a nemusím na nic myslet.

 

Abs. hodnoty, priority operací (př.11/str13)

Mocniny základy (př.6 a 7/str.19)

Mocniny s celým mocnitelem (př.14/str.21)

Odmocniny (př.22/str.23)

Částečné odmocňování

Podkategorie