Základy 1

Přirozená čísla jsou: 1,2,3…..                                   Značíme  N        (N0   jsou přirozená včetně nuly: 0,1,2,3…)

Celá čísla jsou: ......-n,....,-2,-1,0,1,2.....n                  Značíme  Z    Na číselné ose je zobrazujeme jako jednotlivé body.


Racionální čísla jdou zapsat jako zlomek                      Značíme  Q  

   

Reálná čísla jsou racionální i iracionální (např. π, e)       Značíme  R   Na číselné ose je zobrazujeme jako intervaly.

 


Priorita početních operací

Př:  Vypočtěte
9 + 0 + 9 + 0 + 9 • 0 + 92• 0 + 90 + 0 + 9 =      28

 

Př:  Vypočtěte

 

     17

 

 

 

Odmocniny chuťovky

Odmocniny (př.31/str.25)

Částečné odmocňování