Trojčlenky neboli úměrnosti

Úměrnosti máme tři:

přímou - čím víc, tím víc
nepřímou - čím víc tím míň
složenou z přímé a nepřímé

Jednoduchá trojčlenka s přímou úměrností:

Tucet knoflíků stojí 1,80 korun. Kolik stojí pět knoflíků?

Napíšeme:  12 knoflíků...............1,80 Kč

                  5 knoflíků................x     Kč

Doporučení: Bývá zvykem psát to co známe do první řádky. Ve druhé řádce píšeme neznámou vpravo. U přímé (ale jen u přímé) úměrnosti je to jedno, platí pravidlo, že to co je křížem proti x jde do jmenovatele a nemusím na nic myslet.