Abeceda: zlomky

Základní operace se zlomky jsou doufám všeobecně známy, jen pro jistotu a pro případné oživení znalostí je tu uvádím.

Pokud se dva zlomky rovnají:

Rozšiřování zlomku:

Společný jmenovatel:

Násobení zlomků:

Složené zlomky (součin členů vnějších lomíme součinem členů vnitřních)

Usměrňování zlomku, aneb jak dostat odmocninu ze jmenovatele

Také to může být o něco složitější

Pozornému čtenáři neunikne, že v poslední závorce jsou prohozené členy. Je tomu tak protože 1-2=-1

Při těchto úpravách se využívá  vzorec