Odmocniny (př.22/str.23)

Mocniny s celým mocnitelem (př.14/str.21)

Mocniny základy (př.6 a 7/str.19)

Abs. hodnoty, priority operací (př.11/str13)